ไฟล์อยู่ที่   d:\  หรือที่ external harddisk

file name :  "การเพิ่ม computer ให้ wireless rounter รู้จัก.doc"

 

 

Tags: setup, wireless